Dokumentarkiv projektmallar

Gratis mallar för ditt projekt

Här hittar du mallar och exempel kring alla delar som rör start, planering och genomförande av projekt. Du kan välja mellan att gå in under respektive sida och läsa mer om respektive del eller leta reda på det dokument du söker i listan nedan.

Sidor med dokumentmallar

Budget

GANTT-schema

Intressentanalys

Informationsplan

Kallelse och dagordning projektmöte

PENG-modellen

Projektbeskrivning

Protokoll projektmöte

Riskanalys

Slutrapport

SWOT Nulägesanalys

Tidsplan projekt

Uppdragsbeskrivning

Utredningsrapport