Dokumentarkiv projektmallar

Här hittar du mallar och exempel kring alla delar som rör start, planering och genomförande av projekt. Du kan välja mellan att gå in under respektive sida och läsa mer om respektive del eller leta reda på det dokument du söker i listan nedan.


Sidor med dokumentmallar

Budget

Tidsplan projekt

GANTT-schema

Tidsplan med milstolpar projekt

Projektbeskrivning

Riskanalys

Slutrapport

SWOT Nulägesanalys

Tidsplan projekt

Uppdragsbeskrivning

Intressentanalys

Informationsplan

Mall kallelse och dagordning projektmöte

Mall protokoll projektmöte