GANTT-schema

Hur du använder GANTT-scheman och gratis mallar och exempel att ladda hem.

Beskrivning

Den vanligast förekommande metoden för att rita upp en Tidsplan i Projekt. Aktiviteter illustreras som band och milstolparna som punkter.

I skapandet av en GANTT så utgå från aktivitetsplanen, och skapa en lista där varje aktivitet tar upp en rad, och kolumnerna är tidsaxeln.

Komponenter att ha med i GANTT-schemat:

  • ID på aktiviteten
  • Namn på aktiviteten
  • Beroenden (om aktiviteten är beroende av någon annan aktivitet)
  • Varaktighet i dagar / veckor

Aktiviteter som kräver att en föregående aktivitet är slutförd ritas ut som parallella band, och får alltså samma startpunkt.

Exempel

Dokumentmallar GANTT-schema

Läs mer