Slutrapport

Beskrivning

Slutrapporten är en viktig del av projektets avslutande. Här sammanfattas projektets resultat, effekter och erfarenheter. En stor del av kommunikationen med projektets övriga intressenter.

Nedan finns två varianter av slutrapport. En mer översiktlig, och en komplett detaljerad.

Dokumentmallar slutrapport