SWOT-analys

SWOT-analysen är en Nulägesanalys som står för strengths, weaknesses, opportunities och threats. De första två är interna egenskaper medan de två senare är externa. Kompletteras med fördel med Inter IKEAs Swot-process där slutsatser dras genom fyra enkla kombinationer:

  • Fördelar = Styrka + Möjlighet
  • Försvar = Styrka + Hot
  • Sårbarhet = Svaghet + Hot
  • Frestelse = Svaghet + Möjlighet

Dokumentmallar SWOT Nulägesanalys

Fler uppslagsord