Information & mallar för projekt

Mallar och information

Här hittar du mallar och information om vanliga dokument inom projekt och projektledning. Mallarna är fria att ladda hem, modifiera och använda i ditt projekt.

Kategorier

Om projekt

Den vanligaste definitionen av projekt brukar vara att ett projekt har:

 • ett avgränsat mål
 • en bestämd tidsperiod (ett start och ett slut)
 • bestämda resurser
 • särskilda arbetsformer

Avgränsat mål

Vad är det som förväntas av projektet, vad ska resultatet innebära? Hur är detta avgränsat? Detta styrs genom de avgränsade mål som sätts upp för projekt.

Bestämd tidsperiod

Det som många kanske först kommer att tänka på när det gäller projekt, är avgränsningen i tid. Det skall vara tydligt att projektet har ett start och ett slut.

Bestämda resurser

Projekt skall ha bestämda resurser, alltså hur mycket kostnader projektet får innebära för personal, inköp med mera. Tydligaste avgränsningen är kanske projektets budget

Särskilda arbetsformer

Organisationen för ett projekt skiljer sig från linjeorganisationens, men det finns också särskilda metoder för att arbeta och styra ett projekt.

Projektfaser

Ett projekt brukar ofta delas in i olika faser:

 1. Förstudie
 2. Planera
 3. Genomföra
 4. Avsluta

Varje fas har sin särskilda karaktär, och kräver olika insatser från projektledare och projektmedarbetare.

Förstudie

Under förarbetet eller Förstudien till projektet undersöks förutsättningarna för dess genomförande. Problem och möjligheter undersöks, ekonomiska ramar och förväntningar studeras. Olika analyser, som t.ex. swot-analys, genomförs för att ytterliggare studera förutsättningar och upptäcka fallgropar.

Planeringen

Innan ett projekt kan dra igång så måste noggrann planering genomföras. Detta innebär att t.ex. budget, tidsplaner och andra delar av projektbeskrivningen tas fram. Här utses också projektledare av styrgruppen.

Genomförande

Under genomförandet bedrivs själva projektverkamheten, produkten eller utvecklingsarbetet genomförs. I större projekt, eller i agila metoder, delas arbetet in i etapper.

Avslutande

Efter ett projekts [avslut ska resultatet lämnas över till förvaltande organisation, resultatet ska utvärderas och projektorganisationen avvecklas.

Exempel på projekt

Projekt används i nästa alla delar av vårt samhälle idag. Nedan listas några vanliga projekttyper:

 • Utvecklingsprojekt
 • Forskningsprojekt
 • Genomförandeprojekt
 • Utredningsprojekt

Projektmodeller

Det finns ett antal olika projektmodeller som företag och organisationer har utarbetat för att arbeta mer kvalitetssäkrat och effektivt med projekt. Exempel på dessa är:

 • props
 • pps

Modellerna ovan är för vattenfallsprojekt, alltså traditionella projekt med a->b->c. Det finns också de s.k. agila metoderna, som är flitigt använda inom systemutveckling. Exempel på dessa är:

 • scrum
 • eXtreme programming

Dokumentmallar

Länkar