Projektledare

Projektledarens arbetsuppgifter

Projektledaren har många arbetsuppgifter, och det skiljer sig givetvis från projekt till projekt. Här är några av de uppgifter som projektledaren kan ha på sitt bord:

 • Leda arbetet & ansvara för övergripande mål
 • Sammankalla möten med grupper inom projektet
 • Utforma projektplan med projektgruppen
 • Förankra beslut och information i organisationen
 • Hantera konflikter i projektgruppen
 • Peppa, inspirera och stödja projektgruppen

Projektledarens roller

Projektledaren har många roller i sitt arbete. Sven Eklund sammanfattar dessa i tre kategorier:

 • Den interpersionella rollen - Projektledaren är lagledare och representant för projektgruppen
 • Informatören - Tar reda på och sprider information i projektgruppen och utåt.
 • Problemlösaren - Projektledaren löser problem som uppstår, fördelar resurser och löser konflikter.

Ledarskapsstilar

Det finns självklart lika många projektledarskapsstilar som det finns projektledare, men det går att urskilja ett antal stilar.

 • Den demokratiske projektledaren - Diskuterar med gruppen om de olika målen och metoderna för att nå dig. Ansvar fördelas och kommunikationen är fri. Resulterar stor trygghet och trivsel i gruppen och ofta hög arbetsinsats.
 • Låt-gå-projektledaren - Projektledaren förmedlar en slapp attityd och bryr sig lite om problem och deadlines. Resulterar i dålig effektivitet och trivsel i gruppen.
 • Auktoritära projektledaren - Ledaren bestämmer allt, kontakten med projektgruppen är dålig. Resulterar i informella grupper med mycket konflikter, låg effektivitet och dåligt ansvarstagande.