Uppdragsbeskrivning

Projektets ramar

Beskrivning

Uppdragsbeskrivningen är beställarens ramar för projektets genomförande, och det dokument som officiellt styr projektledarens utformning av projekt och projektbeskrivning.

Dokumentmallar uppdragsbeskrivning

Relaterade artiklar