Tidsplan

Dokumentmallar för tidsplan!

Beskrivning

Ett viktigt styrinstrument inom projekt är tidsplanen, som är ett underlag för bedömning och uppföljning. Tid kan också räknas på olika sätt inom projekt, man måste skilja på varaktighet och ren arbetstid. Den förra innebär att semestrar och andra uppehåll räknas in i tidsplanen, den senare ren arbetstid.

Tidsplanen brukar ingå i projektbeskrivningen

En modell för att rita upp och bättre bilda sig en uppfattning av hur projektet sitter ihop tidsmässigt är genom att rita upp ett GANTT-schema

Dokumentmallar tidsplan projekt

Relaterade artiklar