Dokument förstudie

Ladda hem dokumentmallar

Beskrivning

Förstudie är ett "miniprojekt" som genomförs innan huvudprojektet för att undersöka nyttan, ta reda på omständigheter och fakta som behövs för att planera huvudprojektet. Det kan också handla om att prova en idé i mindre skala. Läs mer om förstudie på huvudsidan.

Dokumentmallar förstudie