WBS - Work breakdown structure

Översikt över alla aktiviteter

Beskrivning

Även kallat arbetsstruktur, bryter ner alla delar i ett projekt i ett träd, där den lägsta nivån kallas arbetspaket. Varje arbetspaket kan bestå av en eller flera aktiviteter.

Observera att arbetsstrukturen inte visar beroenden eller i vilken ordning olika delar ska göras, utan bara vad som ingår.

Grafisk exempel

WBS

Relaterade artiklar