Styrgrupp

Projektets styrelse!

Beskrivning

Styrgruppen är att likna vid ett aktiebolags styrelse, utsedd av ägarna (i projekt beställaren). Säkerställer att projektet ligger i linje med verksamhetens övergripande mål, fastställer projektdirektiv och projektplan. Styrgruppen bedömer också resultat och beslutar om projektet ska drivas vidare eller läggas ned. Stygruppen beslutar också angående förslag om ändringar.

Om styrgrupp saknas ingår dessa uppgifter i beställarens ansvar.

Relaterade artiklar