SCRUM

Sprinta dig fram i cykliska projekt!

Beskrivning

Projektmodell som främst används inom mjukvaru- och systemutveckling. Modellen bygger på tre ben:

  • transparens (transperancy)
  • utvärdering (Inspection)
  • Anpassning (adaptation

Sprinten

Projektet delar upp i etapper som kallas Sprintar, och dessa är vanligtvis 2 till 4 veckor långa. Reglerna (rules) skapar ryggraden för arbetet i ett Scrumprojekt. Projekten kan inledas med ett Release planning meeting där en plan för projektet upprättas och sammanställs i en Release plan.

Produktägaren specifierar funktioner och krav i en Backlog (Metoden liknas arbetet med att skapa en WBS)

Backlog

Backlogen delas sedan upp i mindre etapploggar, en Sprint backlog för varje Sprint. Prioritering av vad som ska göras först i varje sprint sker i samverkan mellan produktägare (beställare) och teamet under ett möte som kallas Sprint planning. Grundtanken är att varje sprint ska leverera ett komplett användbart resultat.

Roller & funktioner

Arbetet leds av ScrumMaster som har till främsta uppgift att agera coach för teamet. Ett team bör bestå av 5-7 deltagare. En stor projektgrupp kan delas upp i mindre team. Medlemmar i teamet kallas pigs, “pig of the sprint work”. Product owner är “pig of the backlog”. ScrumMaster är “pig of the scrum process”. Alla som inte är pig är chicken, chickens kan inte säga till pigs hur de ska sköta sitt arbete.

Täta leveranser gör att beställaren kan se hur projektet rör sig framåt.

Möten

Tre tillfällen för inspection och anpassning, Daily scrum som utvärderas mot Sprintgoal, Sprint review och Sprint planning meeting mot färdiga produktmål.

Daily scrum är ett dagligt uppföljningsmöte. Sprint review i slutet av varje Sprint och syftar till att informera och visa upp resultatet av arbetet i en sprint och visa nya funktioner. I Sprint retrospective följs aktiviteterna i en genomförd sprint upp av team, ScrumMaster och produktägare.

Verktyg

Genom Release burndown charts kan utvecklingen i ett Scrum-projekt följas genom att återstående arbete efter varje Sprint visas.

Done är när det som ett team åtagit sig att göra i ett inkrement är färdigt till alla delar. Saker som inte är helt klara kan benämnas som “undone work” eller “implementation work”. Ackumulerat arbete.

Grafik

Diagram SCRUM

Relaterade artiklar