Riskanalys

Eliminera riskerna innan de inträffar!

Beskrivning

Riskanalys genomförs för att identifiera risker i ett projekt. Detta för att på förhand kunnda eliminera risker, eller att i alla fall ha planering för när de inträffar.

En vanlig metod är minirisk-metoden, där ett riskvärde beräknas genom en uppskattning av sannolikhet för att det ska inträffa och konsekvensen av att det inträffar multipliceras.

Sannolikheten beräknas med

  • 1 = <20%
  • 3 = 50%
  • 5 = >80%

Konsekvens

  • 1 = Låg
  • 3 = Medel
  • 5 = Hög

Riskanalys med miniriskmetoden

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Riskåtgärd
Fel på dator 2 4 8 Byt dator
Annan risk 2 3 6 Fixa annat

Dokumentmallar riskanalys

Relaterade artiklar