Projekttriangeln

Prioritera rätt i ditt projekt

Projekttriangeln är ett mycket vanligt sätt att illustrera prioriteringen i ett projekt. Den är uppbyggd av tre mot varandra stående prioriteringar i tid, kvalité/resultat och kostnad/resurser.

Genom att placera en punkt på triangeln så görs en prioritering mellan dessa tre. Genom att prioritera tid högre, så kommer kvalité och kostnader bli lidande. Alla tre går inte att tillfredställa på samma gång.

Diagram projekttriangeln

Relaterade artiklar