Projektledare

Ledaren för projektet

Projektledarens arbetsuppgifter

Projektledaren har många arbetsuppgifter, och det skiljer sig givetvis från projekt till projekt. Här är några av de uppgifter som projektledaren kan ha på sitt bord:

 • Leda arbetet & ansvara för övergripande mål
 • Sammankalla möten med grupper inom projektet
 • Utforma projektplan med projektgruppen
 • Förankra beslut och information i organisationen
 • Hantera konflikter i projektgruppen
 • Peppa, inspirera och stödja projektgruppen

Projektledarens roller

Projektledaren har många roller i sitt arbete. Sven Eklund har skrivit boken "Arbeta i projekt" och sammanfattar dessa i tre kategorier:

 • Den interpersionella rollen - Projektledaren är lagledare och representant för projektgruppen
 • Informatören - Tar reda på och sprider information i projektgruppen och utåt.
 • Problemlösaren - Projektledaren löser problem som uppstår, fördelar resurser och löser konflikter.

Ledarskapsstilar

Det finns självklart lika många projektledarskapsstilar som det finns projektledare, men det går att urskilja ett antal stilar.

 • Den demokratiske projektledaren - Diskuterar med gruppen om de olika målen och metoderna för att nå dig. Ansvar fördelas och kommunikationen är fri. Resulterar stor trygghet och trivsel i gruppen och ofta hög arbetsinsats.
 • Låt-gå-projektledaren - Projektledaren förmedlar en slapp attityd och bryr sig lite om problem och deadlines. Resulterar i dålig effektivitet och trivsel i gruppen.
 • Auktoritära projektledaren - Ledaren bestämmer allt, kontakten med projektgruppen är dålig. Resulterar i informella grupper med mycket konflikter, låg effektivitet och dåligt ansvarstagande.

Relaterade artiklar