Milstolpeplan

Projektets viktigaste etapper

Beskrivning

Används för att tydliggöra etappmål i ett projekt. Ett projekt brukar innehålla 10-20 milstolpar.

För att ta fram en milstolpeplan utgår man oftast från huvudmålet, och arbetar sig bakåt för att ta fram de olika delmålen eller milstolparna.

Efter att milstolparna utarbetas behöver inbördes beroenden identifieras, alltså vilka delar som kräver att andra delar utförts.

Dokumentmallar tidsplan med milstolpar projekt

Fler uppslagsord

Läs mer