Konfliktlösning

Hur gör man när projektdeltagarna ryker ihop?

Beskrivning

Konflikter kan lätt uppstå i projekt om tiden blir knapp, eller om projektgruppen inte är tillräckligt trygga med varandra och har ett gott samarbete.

Det finns olika sätt att hantera en konflikt i gruppen.

Bevaka

Projektledaren ser till att de inblandade parterna själva tar tag i konflikten och lösen den. Bästa metoden för ett långvarit resultat.

Medla

Projektledaren eller inhyrd konfliktmedlare hjälper de inblandade att hitta en lösning. Båda parter får ge sin version.

  • Vad har hänt?
  • Vad känner du?
  • Vad önskar du ska hända?

Medlaren försöker hitta en lösning

  • Vad är realistiskt?
  • Gör en handlingsplan

Döma

Fungerar inget av det ovan så måste projektledaren eller beställaren fatta ett auktoritärt beslut.

Fler uppslagsord

Läs mer