Informationsplan

Vem som ska veta vad och när!

För att strukturera kommunikationen i projektet krävs en plan där insatserna sammanställs. Detta görs i informationsplanen. Här samlas både information som ska in till projektet, och information som ska delges andra.

I detta återfinns:

  • Möten
  • Planer
  • Prototyper
  • Kalkyler

Dokumentmallar informationsplan