GANTT-schema

Ladda hem gratis dokumentmall

Hur du använder GANTT-scheman gratis mallar och exempel att ladda hem längst ner på sidan.

Beskrivning

Den vanligast förekommande metoden för att rita upp en Tidsplan i Projekt. Aktiviteter illustreras som band och milstolparna som punkter.

I skapandet av en GANTT så utgå från aktivitetsplanen, och skapa en lista där varje aktivitet tar upp en rad, och kolumnerna är tidsaxeln.

Komponenter att ha med i GANTT-schemat:

  • ID på aktiviteten
  • Namn på aktiviteten
  • Beroenden (om aktiviteten är beroende av någon annan aktivitet)
  • Varaktighet i dagar / veckor

Aktiviteter som kräver att en föregående aktivitet är slutförd ritas ut som parallella band, och får alltså samma startpunkt.

GANTT-schema online

Det bästa sättet att planera projekt är via nåt av alla projektverktyg online:

Monday.com

Modernt och lättanvänt verktyg med många fiffiga lösningar för att sammanföra alla projektets deltagare och hålla koll på hela planeringen. Passar både den mindre projektgruppen och större projekt.

Läs mer om Monday.com eller prova gratis direkt

Skärmbild Monday.com

Ladda hem detaljerat GANTT-schema (rekommenderat)

Det detaljerade GANTT-schemat skapar automatiskt ett schema utifrån aktiviteternas datum och har kolumner för återstående tid och sammanställning. Det kan visa projekt upp till 52 veckor. För projekt som sträcker sig flera år kan du använda flera flikar, en flik för varje år.

Ladda hem enkelt GANTT-schema

Det enkla GANTT-schemat kan användas för en enkel översikt eller för att skissa upp aktiviteterna i ett kommande projekt.

Ett GANTT-schema

Boktips

Läs mer om tidshantering i projekt i Bo Tonnqvists bok Projektledning (extern länk)

Relaterade sidor