GANTT-schema

Ladda hem gratis dokumentmall

Hur du använder GANTT-schemanm gratis mallar och exempel att ladda hem längst ner på sidan.

Beskrivning

Den vanligast förekommande metoden för att rita upp en Tidsplan i Projekt. Aktiviteter illustreras som band och milstolparna som punkter.

I skapandet av en GANTT så utgå från aktivitetsplanen, och skapa en lista där varje aktivitet tar upp en rad, och kolumnerna är tidsaxeln.

Komponenter att ha med i GANTT-schemat:

  • ID på aktiviteten
  • Namn på aktiviteten
  • Beroenden (om aktiviteten är beroende av någon annan aktivitet)
  • Varaktighet i dagar / veckor

Aktiviteter som kräver att en föregående aktivitet är slutförd ritas ut som parallella band, och får alltså samma startpunkt.

Boktips

Läs mer om tidshantering i projekt i Bo Tonnqvists bok Projektledning (extern länk)

GANTT-schema online

Det bästa sättet att planera projekt är via nåt av alla projektverktyg online:

Wrike

Wrike är ett komplett verktyg för projekt och hanterar alla aktiviteter och exporterar GANTT-schemat. Man får prova gratis i två veckor.

Wrike GANTT

Ladda hem dokumentmallar GANTT-schema

Nu har det detaljerade GANTT-schemat utöver automatisk schemaskapning även kolumner för återstående tid, och sammanställning. Det har även förlängts till 52 veckor.

Detaljerat GANTT-schema (rekommenderat)

Enkelt GANTT-schema

Läs mer

Exempel enkelt GANTT-schema

Ett GANTT-schema