Cowboy-projekt

Projekt där man skjuter från höften!

Beskrivning

Väldigt ostrukturerade projekt med få kontroll- eller uppföljningsrutiner (om några).

Fler uppslagsord

Läs mer