Burndown chart

Följ projektets resurser

Beskrivning

Sätt att följa utvecklingen i ett projekt med nedlagt arbete och färdigställande (i agila metoder kallad release burndown chart). En tvåaxlad karta med tid i den horisontella axeln och återstående arbete i den vertikala. Arbetet kan mätas i story points där varje aktivitet getts poäng.

Dokumentmallar burndown chart

Fler uppslagsord

Läs mer