Budget

Att planera projektets ekonomi

Beskrivning

En budget är en uppskattning och prognos över framtida kostnader och intäkter inom projektet. Denna finns ofta med som en del i projektbeskrivningen. Budgetar kan göras väldigt detaljerade, men kan också hållas översiktligt. Det viktiga är att inte planera på en så hög detaljnivå att osäkerheten blir hög, men inte för lågt så att budgeten blir svår att följa upp.

En budget innehåller vanligtvis:

  • Intäkter
  • Kostnader
  • Resultat

Dokumentmallar budget