Beställare

Projektägaren med ansvar för målen

Beskrivning

Beställaren är projektets ägare (och kallas ibland därför projektägare). Ansvarar för att formulera effektmål och projektmål. Utser projektledare och tilldelar resurser. Godkänner också projektets leveranser och tillsätter styrgruppen

Fler uppslagsord

Läs mer