Agile

Lättrörliga projekt

Beskrivning

Agile är engelska för smidig eller rörlig, på svenska översätts agile i projektsammanhang också med lättrörlig eller agil.

Fördelar med agila metoder

 • Prioriteringen - det viktigaste görs först
 • Flexibiliteten - många och naturliga förändringsmöjligheter för beställaren
 • Uppföljningen - Projektets följs upp dagligen och det blir därför tydligt var projektet befinner sig för alla inblandade.

När passar agila metoder

 • När det är oklart hur resultatet av projektet ska se ut
 • Komplexa mål, hur kommer det se ut
 • Föränderliga förutsättningar
 • När första användbara resultatet snabbt ska vara på plats

När passar agila metoder mindre bra?

 • När projektet in i minsta detalj är planerat
 • När förändringar i planeringen är dyra och omständiga

Exempel på agila metoder

 • DSDM - Dynamic systems development method
 • xP - eXtreme Programming
 • SCRUM

Det agila manifestet

Under början av 2000-talet enades ett antal högt aktade personer inom utvecklingsvärden om ett manifest för agil utveckling.

Vi finner bättre sätt att utveckla programvara
genom att utveckla själva och hjälpa andra att utveckla.
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Individer och interaktioner framför processer och verktyg
Fungerande programvara framför omfattande dokumentation
Kundsamarbete framför kontraktsförhandling
Anpassning till förändring framför att följa en plan

Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger,
värdesätter vi punkterna till vänster mer.

I detta återfinns några kärnpunkter:

 • Många och regelbundna leveranser
 • Kommunikation IRL
 • Enkelhet, självorganiserade team
 • Regelbunden utvärdering och anpassning
 • Självgående och ansvarstagande individer

Mallar agile

Artiklar Agila metoder