Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

uppdragsbeskrivning [2012/10/24 17:18] (aktuell)
jonas
Rad 1: Rad 1:
 +====== Uppdragsbeskrivning ======
 +===== Beskrivning =====
 +Uppdragsbeskrivningen är [[beställare|beställarens]] ramar för projektets genomförande,​ och det dokument som officiellt styr [[projektledare|projektledarens]] utformning av projekt och [[projektbeskrivning]].
 +
 +===== Dokumentmallar uppdragsbeskrivning =====
 +  * {{:​dokument:​uppdragsbeskrivning-mallprojektmallar.se.doc|Mall Uppdragsbeskrivning projekt (Word)}}
 +  * {{:​dokument:​uppdragsbeskrivning-mallprojektmallar.se.pdf|Mall Uppdragsbeskrivning projekt (PDF)}}
 +  * [[https://​docs.google.com/​a/​foreningsinfo.se/​document/​d/​1GhEGG7HlXaYu77YF0J8M_wJujhwEzWWrCMiN4ca-aF8/​edit|Mall Uppdragsbeskrivning projekt (Google docs)]]
 +
 +{{tag>​uppslagsord projekt uppdragsbeskrivning mall förstudie}}
 +~~NOTOC~~
 +~~NOCACHE~~
 +
 +
 +