Projektmöte

Mötet för projektets alla nyckelpersoner

Projektmöten skall hållas regelbundet, t.ex. varje vecka. På mötet skall projektets nyckelpersoner (i utförandet av projektet) delta.

Mall kallelse och dagordning projektmöte

Mall protokoll projektmöte

Relaterade artiklar