Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

planera [2012/10/24 19:02]
jonas [Tidsplan]
planera [2012/10/24 19:02] (aktuell)
jonas [Riskhantering]
Rad 56: Rad 56:
  
 ==== Riskhantering ==== ==== Riskhantering ====
-[[riskhantering]] ​består av Riskidentifiering,​ Riskvärdering,​ riskåtgärdsplanering och riskbemötande.+Riskhantering ​består av Riskidentifiering,​ Riskvärdering,​ riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Samlas i [[riskanalys]].
  
 ==== Kvalitetsstyrning ==== ==== Kvalitetsstyrning ====