Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

foerstudie_dokument [2013/03/25 09:11]
jonas [Beskrivning]
foerstudie_dokument [2013/03/25 09:13] (aktuell)
jonas
Rad 4: Rad 4:
  
 ===== Dokumentmallar tidsplan med milstolpar projekt ===== ===== Dokumentmallar tidsplan med milstolpar projekt =====
-  * Mall för förstudie projekt (Word) +  * {{:​dokument:​foerstudie-mallprojektmallar.se.docx|Mall för förstudie projekt (Word)}} 
-  * Mall för förstudie projekt (PDF) +  * {{:​dokument:​foerstudie-mallprojektmallar.se.pdf|Mall för förstudie projekt (PDF)}} 
-  * Mall för förstudie projekt (Google docs)+  * [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1rQv_FsO5rPjDJcHbxlJHok20FaI4wEYnOixYJt5MhHg/​edit?​usp=sharing|Mall för förstudie projekt (Google docs)]]