Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

dokument [2013/09/19 23:40]
snowadmin [GANTT-schema]
dokument [2013/09/19 23:42] (aktuell)
snowadmin [GANTT-schema]
Rad 22: Rad 22:
   * {{:​dokument:​gantt-schema_detaljerad_dokumentmall_fran_projektmallar.se_2.xlsx|GANTT-schema projekt detaljerad (Excel)}}   * {{:​dokument:​gantt-schema_detaljerad_dokumentmall_fran_projektmallar.se_2.xlsx|GANTT-schema projekt detaljerad (Excel)}}
   * {{:​dokument:​gantt-schema_detaljerad_dokumentmall_fran_projektmallar.se.pdf|GANTT-schema projekt detaljerad (PDF)}}   * {{:​dokument:​gantt-schema_detaljerad_dokumentmall_fran_projektmallar.se.pdf|GANTT-schema projekt detaljerad (PDF)}}
-  * {{https://​docs.google.com/​spreadsheet/​ccc?​key=0Au42gThBJWrCdG1jeC1mT1pTYUwyTjFDUTlWMXNOMkE&​usp=sharing|GANTT-schema projekt detaljerad (Google docs)}}+  * [[https://​docs.google.com/​spreadsheet/​ccc?​key=0Au42gThBJWrCdG1jeC1mT1pTYUwyTjFDUTlWMXNOMkE&​usp=sharing|GANTT-schema projekt detaljerad (Google docs)]]
   * {{:​dokument:​gantt-schema_dokumentmall_från_projektmallar.se.xls|Mall GANTT-schema projekt (Excel)}}   * {{:​dokument:​gantt-schema_dokumentmall_från_projektmallar.se.xls|Mall GANTT-schema projekt (Excel)}}
   * {{:​dokument:​gantt-schema_dokumentmall_från_projektmallar.se_-_blad1.pdf|Mall GANTT-schema projekt (PDF)}}   * {{:​dokument:​gantt-schema_dokumentmall_från_projektmallar.se_-_blad1.pdf|Mall GANTT-schema projekt (PDF)}}