Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

avsluta [2012/10/24 16:36]
jonas [Slutrapport]
avsluta [2012/10/24 16:36] (aktuell)
jonas [Slutrapport]
Rad 8: Rad 8:
 ===== Avslutandets delar ===== ===== Avslutandets delar =====
 ==== Slutrapport ==== ==== Slutrapport ====
-I [[slutrapport|slutrapporten] samlas alla erfarenheter från projektet. Slutrapporten är främst ett internt dokument till skillnad från leveransgodkännandet som är ett kvitto till beställaren. Läs mer om Slutrapportens innehåll.+I [[slutrapport|slutrapporten]] samlas alla erfarenheter från projektet. Slutrapporten är främst ett internt dokument till skillnad från leveransgodkännandet som är ett kvitto till beställaren. Läs mer om Slutrapportens innehåll.
  
 ==== Utvärdering ==== ==== Utvärdering ====